Aanmelden van leerlingen

U hebt een zoon of dochter die over enige tijd de schoolleeftijd bereikt? U kiest voor een school met  goede leerresultaten, maar die eveneens werkt met een duidelijke visie op de totale ontwikkeling van kinderen? Maak dan een afspraak met ons om nader kennis te maken met ons Jenaplan onderwijs.

Dat kan telefonisch onder telefoonnummer 0164-660110
Of u stuurt ons een e-mail: deopenhof@lpsnet.nl

Met vriendelijke groet,

Ab de Laater
directeur De Open Hof